ملخ هواپیما کنترلی جنس چوبی برند زوئر سایز 6*14 / Wood Propeller ( XOAR-PJWWI-Scimitar )- 14*6

تنظیمات قالب