تماس باما


آرسی ایران فعالیت خود را از سال 1385 در اصفهان آغاز نموده است.و در ابتدا فروشگاهی را برای تمامی همشهریان عزیز در خیابان شهید قندی راه اندازی کردیم .

سپس در مجموعه 22 بهمن ارتش واقع در حکیم نظامی برای رفاه شما همراهان گرامی پیست ماشین های رادیو کنترل دریفت و آنرود را احداث نمودیم.

در همان زمان شعب گوناگونی در سراسر اصفهان به صورت زنجیره ای برای خدمت رسانی به همشهریان عزیز درنظر گرفتیم.

از جمله مجموعه سیتی سنتر

مجموعه پرواز

خیابان میرفندرسکی

و در تمامی این سال ها شعبه ی مرکزی واقع در اتوبان چمران پابرجا بوده است.

برای ایجاد هیجان بیشتر در زمینه های مختلف مجموعه ی آرسی ایران مسابقات و همایش های گوناگونی را برپا کرده است.

در تمامی این سالها همراهی شما مردمان پر از شوق و هیجان کشورمان امید راهمان بوده و انگیزه ای برای فعالیت هرچه بیشتر ماست.

دفتراصلی
ایران ، اصفهان ، اتوبان چمران ،بعداز آل محمد( باند کندرو به سمت پل چمران )،قبل از نمایندگی ایران خودرو

تلفن
03134586100
09130294005

پیست
کارتینگ شهر رویاها ، اصفهان

تلفن

09131014005